Wydarzenia

 
Znamy się na
bezpieczeństwie IT
     

Przejdź do listy

Brak strategii dostępu uprzywilejowanego - raj dla hakerów i insider threat

W każdej organizacji istnieją konta i użytkownicy posiadający różne uprawnienia. Wyobraź sobie teraz, że ktoś uzyskuje dostęp do takiego konta uprzywilejowanego. Wszystko, począwszy od e-maili, danych osobowych i innych są w zasięgu ręki osoby niepowołanej. Niesie to za sobą ogromne straty materialne i wizerunkowe. Choć najgorszą sytuacją może się okazać to, gdy ktoś niezauważenie w trybie ciągłym uzyskuje takie informacje. Wie o każdym ruchu czy też kluczowych podjętych decyzjach. Dostęp do tego wszystkiego mają osoby posiadające konta uprzywilejowane.

 

Czego dowiesz się podczas webinaru:

  • jak łatwo i bezpieczne udzielać dostępu pracownikom w trybie home-office oraz osobom trzecim,
  • jak wygląda monitorowanie w czasie rzeczywistym, nagrywanie sesji oraz analiza zagrożeń i zachowania użytkowników w konsoli Senhasegura,
  • w jaki sposób można ograniczyć dostęp na podstawie takich aspektów jak geolokalizacja, godzina lub dzień tygodnia oraz czas połączenia,
  • co daje maksymalna segregacja dostępu w oparciu o uznane w branży grupy dostępu,
  • jak zapewnić podniesienie jakości sesji zewnętrznych oraz obniżyć ich koszt.

Podobne wydarzenia:

Prowadzący:

Mateusz

Bielas

product manager Acronis

Piotr

Spiecha

presales engineer

Czas trwania wydarzenia:

1 godzina 10 minut

Termin:

Na żądanie

Formularz rejestracyjny:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning