Wydarzenia

 
Znamy się na
bezpieczeństwie IT
     

Przejdź do listy

Rynek pęka w szwach od wycieków danych - czyli jak (nie)wdrażać rozwiązań zapobiegających wyciekom

Dane są kluczowym składnikiem aktywów każdego przedsiębiorstwa. Utrata lub kradzież poufnych danych wpływa negatywnie na reputację firmy, jej przewagę konkurencyjną i rentowność. W grę może wchodzić również odpowiedzialność prawna. Według danych UODO w 2023 r. nałożono na organizacje rekordową liczbę 20 kar pieniężnych, których łączna suma wyniosła 656 089 zł. Z tych 20 decyzji 6 dotyczyło podmiotów publicznych, 14 sektora prywatnego, a aż 7 nałożonych kar było rezultatem braku współpracy z organem nadzorczym. Na szczęście można ochronić swoją firmę przed wyciekiem danych oraz jego następstwami. W tym celu należy przede wszystkim zrozumieć, jakie są główne źródła wycieków danych oraz sposoby minimalizacji ryzyka. O tym wszystkim oraz o tym, jak Safetica pomaga ustrzec się przed takimi zagrożeniami, dowiesz się na bezpłatnym webinarze.

 

Czego dowiesz się podczas webinaru:

  • dlaczego zapobieganie utracie danych jest takie istotne dla firm,
  • jak rozwiązania klasy DLP chronią dane,
  • jak wygląda prosta konsola administracyjna,
  • w jaki sposób stworzyć bezpieczne środowisko danych firmowych,
  • jak polityki bezpieczeństwa wyglądają od strony pracownika,
  • jak DLP pomaga w monitorowaniu pracy pracownika.

Podobne wydarzenia:

Prowadzący:

Dawid

Dziobek

junior product manager Safetica

Jakub

Szostok

junior presales engineer

Czas trwania wydarzenia:

45 minut

Formularz rejestracyjny:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning