Wydarzenia

 
Znamy się na
bezpieczeństwie IT
     

Przejdź do listy

Rynek pęka w szwach od wycieków danych - czyli jak (nie)wdrażać rozwiązań zapobiegających wyciekom

Dane są kluczowym składnikiem aktywów każdego przedsiębiorstwa. Utrata lub kradzież poufnych danych wpływa negatywnie na reputację firmy, jej przewagę konkurencyjną i rentowność. W grę może wchodzić również odpowiedzialność prawna. Według danych UODO w 2023 r. nałożono na organizacje rekordową liczbę 20 kar pieniężnych, których łączna suma wyniosła 656 089 zł. Z tych 20 decyzji 6 dotyczyło podmiotów publicznych, 14 sektora prywatnego, a aż 7 nałożonych kar było rezultatem braku współpracy z organem nadzorczym. Na szczęście można ochronić swoją firmę przed wyciekiem danych oraz jego następstwami. W tym celu należy przede wszystkim zrozumieć, jakie są główne źródła wycieków danych oraz sposoby minimalizacji ryzyka. O tym wszystkim oraz o tym, jak Safetica pomaga ustrzec się przed takimi zagrożeniami, dowiesz się na bezpłatnym webinarze.

 

Czego dowiesz się podczas webinaru:

  • dlaczego zapobieganie utracie danych jest takie istotne dla firm,
  • jak rozwiązania klasy DLP chronią dane,
  • jak wygląda prosta konsola administracyjna,
  • w jaki sposób stworzyć bezpieczne środowisko danych firmowych,
  • jak polityki bezpieczeństwa wyglądają od strony pracownika,
  • jak DLP pomaga w monitorowaniu pracy pracownika.

Podobne wydarzenia:

Formularz rejestracyjny:

Rejestracja uczestników zakończona