Wydarzenia

 
Znamy się na
bezpieczeństwie IT
     

Przejdź do listy

Wprowadzenie do PAM - webinar na start

Konta uprzywilejowane oraz szeroki zakres uprawnień z nimi związany stanowią dla organizacji nie lada wyzwanie. Insider Threats przybierają różne formy. Niektóre z nich to podwójni agenci szukający korzyści finansowych, inne to po prostu nieostrożni lub nieświadomi pracownicy np. nieprzestrzegający polityki haseł. Mogą to być również firmy outsourcingowe, które wpuszczamy do naszych zasobów. Im bardziej rozbudowany system, tym większe niebezpieczeństwo, że jedno z kont stanie się furtką dla cyberprzestępcy. Zapobiec temu ryzyku może PAM.

 

Obejrzyj webinar i dowiedz się:

  • jak efektywnie zarządzać dostępem uprzywilejowanym,
  • jak wygląda konsola Senhasegura i jak prosta jest w użyciu,
  • dlaczego password manager to nie wszystko,
  • jak usprawnić kontrolę i rozliczalność kosztów outsourcingu,
  • jak jednym kliknięciem (u)ratować organizację w trakcie ataku.

 

Podobne wydarzenia:

Prowadzący:

Kamil

Budak

product manager Senhasegura & Barracuda Networks

Czas trwania wydarzenia:

25 minut

Termin:

Na żądanie

Formularz rejestracyjny:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning