Wydarzenia

 
Znamy się na
bezpieczeństwie IT
     

Przejdź do listy

Współczesne ataki na aplikacje webowe - techniki hakerów i metody obronne

Czy wiesz, że obecnie możemy wyodrębnić różne rodzaje ataków na aplikacje webowe? Sprawdź czym się charakteryzują i jak ich uniknąć podczas naszego webinaru. Wspólnie przeanalizujemy poszczególne zagrożenia, opierając się na konkretnych przykładach i sytuacjach. Przedstawimy techniki identyfikacji luk w zabezpieczeniach aplikacji oraz omówimy poszczególne rodzaje ataków: XXE (XML External Entity), CSRF (Cross-Site Request Forgery), ataki JWT (JSON Web Token) oraz LFI/RFI (Local File Inclusion/Remote File Inclusion).

 

Czego dowiesz się podczas webinaru:

  • Aktualności: przegląd nowoczesnych luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych, koncentrując się na atakach XXE, CSRF, JWT i LFI/RFI + File Upload.
  • Praktyczne rady: techniki i strategie identyfikacji luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych.
  • Minimalizacja ryzyka: najlepsze praktyki zabezpieczania aplikacji internetowych przed atakami XXE, CSRF, JWT, LFI/RFI i niebezpiecznym przesyłaniem plików.
  • Działania zapobiegawcze: niezbędna rola testów penetracyjnych w wykrywaniu, ocenie i łagodzeniu luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych.

Podobne wydarzenia:

Prowadzący:

Daniel

Rozwadowski

junior pentester

Krystian

Paszek

cybersecurity services manager

Czas trwania wydarzenia:

1 godzina

Formularz rejestracyjny:

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning